TOPklas - Praktijk Marloes de Jong

TOPklas

TOPklas is een lesaanbod, gericht op sociale en normatieve interactie in de klas. Het doel van deze lesinterventie is bijdragen aan een positief en gezamenlijk gedragen leef- en leerklimaat.

TOPklas staat voor:
Training
Omgang
Positiviteit

Plezier kunnen hebben samen in combinatie met leren en een gezonde omgang met elkaar, staan daarbij centraal.

Door coronamaatregelen hebben scholieren veel beperkingen gekend in hun schooljaren op het voortgezet onderwijs. Belangrijke jaren ten aanzien van ontwikkeling van basisschoolkind naar puberteit/jong volwassene en het leren kennen van hun nieuwe omgeving en nieuwe omgangscontacten.

Er zijn veel ervaringen binnen het onderwijs waarin de fasen van

  • forming, (vertrouwen, grenzen en enthousiasme)
  • storming (turbulentie, mogelijke conflicten en teleurstellingen) en
  • norming (verbetering en duidelijkheid) door elkaar blijven lopen.  

Door beperkende maatregelen is er minder ruimte en tijd geweest naar performing (flow, elkaar stimuleren, topprestaties, topteam/topklas).

In de lesinterventie wordt beoogd om leerlingen uit te nodigen naar een meer actieve rol van henzelf in wat voor hen werkzaam is en als klas te groeien naar veiligheid en ontwikkeling.

Samen in gesprek gaan over belemmerende en bevorderende elementen naar een meer positief leerklimaat, waarbinnen eenieder veilige ruimte voelt om deze in te nemen als individu in de groep. Norming, eigen,- en gezamenlijke verantwoordelijkheid worden aangeraakt, besproken en teruggelegd.

De Topklaslessen kennen een duidelijke basisopbouw en een afwisseling met veel actieve leer,- en omgangsmethoden waarbij de klas niet enkel samen dingen onderneemt, maar zich ook meer aan elkaar laat zien, durft uit te spreken en meer eigen,- en gezamenlijke verantwoordelijkheden leert aan te gaan. Daarnaast, maar zeker niet ondergeschikt, is er ruimte voor het (weer meer) ervaren van plezier tussen leerlingen en docenten onderling. Leren moet, maar het mag en kan ook leuk zijn!

Visie en basishouding binnen TOPklas is werken met aandacht voor eigenheid naar actiever contact en ontwikkeling.

Vaste basisthema’s van TOPklas zijn:
kennismaking
positief denken/kijken
oog hebben voor elkaar
normen en waarden
mensen en wensen
grenzen voelen en (leren) uitspreken
samenwerken en actieve ervaringsleer (leren door te doen)

De steeds op elkaar aansluitende lessen vinden plaats met input vanuit de klas en de mentor. Zij worden aan het einde van iedere bijeenkomst hiertoe uitgenodigd door dit op memo’s te schrijven. Op basis daarvan en in combinatie met observaties en ervaringen van voorgaande les, ontwikkelen trainers een nieuwe bijeenkomst voor een zo goed als mogelijke aansluiting bij wat er op dat moment leeft, nodig is en waar behoefte aan is. Zo wordt een lesaanbod en benadering op maat gerealiseerd.

Vaste basisthema’s van TOPklas zijn:

  • kennismaking
  • positief denken/kijken
  • oog hebben voor elkaar
  • normen en waarden
  • mensen en wensen
  • grenzen voelen en (leren) uitspreken
  • samenwerken en actieve ervaringsleer (leren door te doen)

 

De steeds op elkaar aansluitende bijeenkomsten vinden plaats met input vanuit de klas en de mentor. Zij worden aan het einde van iedere bijeenkomst hiertoe uitgenodigd door dit op memo’s te schrijven. Op basis daarvan en in combinatie met observaties en ervaringen van voorgaande les, ontwikkelen trainers een nieuwe bijeenkomst voor een zo goed als mogelijke aansluiting bij wat er op dat moment leeft, nodig is en waar behoefte aan is. Zo wordt een aanbod en benadering op maat gerealiseerd.

Kosten:
Topklas training binnen school, kosten op aanvraag.