Ik leer leren - Praktijk Marloes de Jong

Ik leer leren

De ‘Ik leer leren’ is een training voor alle kinderen en jongeren vanaf groep 7 die vastlopen in hun schooltaken of slimmer willen leren.

Alle aspecten van leren komen aan bod zoals:

 • Leerstijl: wat is je talent en hoe zet je dit effectief in
 • Leerstrategie: wat is een slimme aanpak voor leerwerk, maakwerk en rekenwerk
 • Faalangst: hoe ga je om met spanning en stress
 • Concentratie: hoe houd je je bij de les en hoe houd je het vol
 • Motivatie: wat doe je met ‘geen zin’ en saaie lessen
 • Plannen en organiseren van huiswerk, taakopdrachten en vrije tijd
 • Evalueren: hoe pak je je zaken aan en hoe kan het beter
 • En natuurlijk heel veel tips, weetjes, testen en oefeningen

Het verschil met huiswerkbegeleiding is dat de ‘Ik leer leren’ training kinderen leert welke voorwaarden nodig zijn om te kunnen leren. Waar huiswerkbegeleiding vaak gaat over de inhoud van de vakken, gaat ‘Ik leer leren’ over HOE te leren.

Tevens helpt deze training naast beelddenkende en visueel ingestelde kinderen, ook kinderen met andere leerstijlen. Door het onderzoeken en aanbieden van meerdere leerstijlen en leervoorkeuren is deze training uniek in zijn soort.

Ontdek samen met je trainer hoe je concentratieproblemen en faalangst de baas wordt en hoe huiswerk maken makkelijker kan worden.

Er zijn twee manieren om de training te volgen

 • Een groepstraining (5 x 1,5 uur)
 • Een individueel coaching traject

Voor welke kinderen is de training ‘ik leer leren’ geschikt?

 • kinderen met concentratieproblemen
 • kinderen met faalangst
 • kinderen die onder hun niveau presteren
 • kinderen met leerachterstanden
 • kinderen waarvan ouders en leerkrachten zeggen: “Er komt niet uit wat er in zit”
 • kinderen die het thuis wel kunnen, maar op school alles vergeten lijken te zijn.
 • kinderen die moeite hebben met automatiseren
 • kinderen die moeite hebben met structuur en organisatie
 • kinderen die zich snel laten afleiden door anderen
 • kinderen met dyslexie
 • kinderen met dyscalculie
 • kinderen met ad(h)d
 • kinderen met motivatieproblemen

Na de ‘Ik leer leren’ training is hoe te leren helder en concreet voor uw kind. Ieder onderwerp wordt afgesloten met een eigen leerplan met helpende acties toegesneden op de capaciteiten van uw eigen kind. In het werkboek kan uw kind altijd terug bladeren en daarmee terugvallen op het actieplan. De oefeningen, testen, vele tips en trucs bevatten waardevolle informatie om de doelen te ondersteunen en blijven daardoor van waarde.

Wat leer je van de ‘Ik leer leren’ training?

 • Duidelijk in kaart en beeld waar het kind goed in is
 • Hoe het makkelijker kan leren leren
 • Opsporen en aanpakken van leerblokkades, leerbelemmeringen en hiaten
 • Hoe om te gaan met concentratieproblemen
 • Hoe om te gaan met faalangst
 • Hoe om te gaan met motivatie problemen
 • Herkennen van stress en angst en adequaat reageren op deze gevoelens
 • Aanleren van helpende leerstrategieën
 • Goed leren plannen en organiseren
 • Leren omgaan met prioriteiten en tijd
 • Leren ontspannen en omgaan met stressfactoren
 • Leren omgaan met beelddenken, dyslexie, dyscalculie en ad(h)d.
 • Leren van elkaar