Faalangst reductie - Praktijk Marloes de Jong

Faalangst reductie

Deze faalangst training is bestemd voor leerlingen uit het basisonderwijs (bovenbouw) en voortgezet onderwijs en bevat 7 bijeenkomsten voor de kinderen, een oudergesprek en een gesprek met de leerkracht.

De opbouw is als volgt:

  • 7 bijeenkomsten voor de kinderen (elke week 1)
  • Individueel oudergesprek
  • Na ongeveer 6 weken een terugkomdag voor de kinderen
  • Gesprek leerkracht op school*

* Voor faalangsttraining die gegeven wordt op school, wordt in overleg het ouderprogramma ingevuld.

De faalangsttraining is opgebouwd uit verschillende onderdelen.

1. Leren omgaan met faalangst;
Door de Rationele Emotieve Therapie (de RET) wordt er geleerd hoe het kind zijn gevoel kan beïnvloeden door helpende gedachten.

2. Fysieke en mentale krachtoefeningen om sterker in het leven te staan;
Er wordt ook aandacht besteed aan de lichaamshouding. Door STERK STAAN kan pesten worden voorkomen. Een juiste lichaamshouding straalt kracht en rust uit en daardoor wordt er meer zelfvertrouwen ervaren.

3. Ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen en yogahoudingen;
We gaan leren wat de invloed hiervan is op het gevoel van het kind.

4. Braingym oefeningen;
Braingym-oefeningen zorgen ervoor dat de mogelijkheden ten opzichte van het leerproces zo goed mogelijk worden benut.

5. Niet helpende strategieën opsporen en omzetten naar helpende strategieën.

Kortom een unieke, effectieve training om, vanuit kracht en rust in jezelf, sterk in het leven te staan. De training is niet alleen geschikt in relatie tot faalangst, maar ook in relatie tot het krijgen van een positief zelfbeeld.
Wilt u meer weten, neem dan contact met mij op.

Kosten:
Faalangst reductietraining € 325,- incl. BTW
Faalangsttraining binnen school kosten op aanvraag