Kindermassage en ADHD - Praktijk Marloes de Jong

Kindermassage en ADHD

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat massage bij kinderen met ADHD grote effecten hebben.

In Amerika is er een onderzoek gedaan naar de effecten van massage op jongeren met ADHD. In het onderzoek werden twee verschillende werkvormen gebruikt: het bieden van ontspanningstherapie en het geven van een massage gedurende 10 dagen op 28 jongeren met ADHD. De resultaten van het onderzoek waren geweldig. De jongeren die een massage hadden gehad en ontspanningstherapie kregen, meldden dat ze zich gelukkiger voelden. De leerkrachten constateerden dat de kinderen: minder zenuwachtig, meer aandacht, minder hyperactief en langere concentratie van het maken van hun taken hadden.

In een meer recente studie werd massage therapie gegeven aan kinderen in de leeftijd 7 tot en met 20 jaar met ADHD. Deze kinderen werden gedurende enkele weken, 2x 20 minuten gemasseerd. De resultaten zijn ook hier enorm: een verbeterde stemming, op lange termijn beter gedrag en meer aandacht bij taken.

Massage kalmeert het lichaam, het verbetert de alertheid, en geeft een gevoel van welzijn. Door massage is aangetoond dat het niveau van het stresshormoon verminderd wordt.

Praktijk Marloes de Jong stemt de massage af op het kind of de jongere die zij voor zich heeft. Ook worden ouders hierbij actief betrokken.

Wilt u meer weten neem dan gerust contact op met Praktijk Marloes de Jong.

Kosten:
Kindermassage zonder coaching traject € 27,50 voor 30 min, 4 x € 100,- Incl. BTW.
Mocht kindermassage toegepast worden in combinatie met een coaching traject, dan gelden de tarieven die horen bij de gesprekken a € 55,- per uur.